บริษัท อินดัสเทรียลเซอร์วิสเซสแอนด์เทคโนโลยี จำกัด ได้จดทะเบียน เมื่อ17 กรกฎาคม 2556 
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 โดยได้รวมกลุ่มของวิศวกรที่มีประสบการผ่านงานในสายงานก่อสร้าง และงานระบบ
มากว่า 10ปี โดยแรกเริ่มบริษัทมุ่งเน้นรับงานเฉพาะในส่วนงานวิศวกรรมงานระบบ ไม่ว่าจะเป็นฯ                1.ระบบไฟฟ้า และไฟฟ้าสื่อสาร                2.ระบบประปา และสุขาภิบาล                3.ระบบป้องกันอัคคีภัย                4.ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ จนกระทั่งปี 2559 ทางผู้บริหารได้มองเห็นโอกาสในหการขยายธุรกิจ และได้เริ่มรับงาน
ก่อสร้าง โดยเริ่มจากโครงการเล็ก ๆ และขยับขยายเรื่อยมาจนปัจจุบันทางบริษัทสามารถรับงาน ในหนึ่งโครงการ
มากว่า 50 ล้านบาท