85/30 หมู่4 ซ.ไทรม้าถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า

อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร.022270733