บริษัทอินดัสเทรียลเซอร์วิสเซสแอนด์เทคโนโลยีจำกัด
99/31 หมู่ 6 ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทร.+66 (0) 2 227 0733 , +66(0) 6 2129 9917
Email:
wanlop.ist@gmail.com       (วัลลภ)
chanikak.ist@gmail.com     (ชนิกา)
nisachon.ist@gmail.com     (นิศาชล)

Industrial Services and Technology Co.,Ltd

99/31 Moo.6 Tambol Bangraknoi, Amphur Muangnonthaburi
Nonthaburi 11000
Tel: +66 (0) 2227 0733, +66 (0) 6 2129 9917